Sa Spilunca 09070, San Vero Milis (OR) Sardegna, Italia